Skoči na vsebino

OIRA - SPLETNO ORODJE ZA OCENJEVANJE TVEGANJ

 

Spletna aplikacija OiRA (Online Interactive Risk Assessment) je interaktivno orodje, namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem.

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je projekt predstavila leta 2011, Slovenija je k njemu pristopila leta 2012. Skrbnik projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vključeni pa so tudi Inšpektorat RS za delo in socialni partnerji.

 

OiRA je dinamično orodje, ki se lahko spreminja skladno s spremembami zakonodaje ali zaradi drugih okoliščin na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Spletna orodja so namenjena predvsem mikro in malim delodajalcem, ki si z njim lahko enostavno in brezplačno izdelajo oceno tveganja, seveda pa morajo pri tem izpolnjevati pogoje, ki jih Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa glede strokovnih delavcev oziroma glede delodajalcev kot strokovnih delavcev in glede samozaposlenih oseb.

 

Orodje delodajalcu ponudi tudi konkretne ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu


Spletna orodja so namenjena predvsem mikro in malim delodajalcem, ki si z njim lahko enostavno in brezplačno izdelajo oceno tveganja, pri ocenjevanju tveganj pa lahko sodelujejo tudi delavci. Orodje delodajalcu ponudi tudi konkretne ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu.

 

Namen projekta je zmanjšati breme, ki ovira mikro in mala podjetja pri preprostem, hitrem in natančnem izvajanju ter dokumentiranju ocenjevanja tveganj. Ne glede na osnovni namen ga lahko uporabi vsakdo, ki želi oceniti tveganja, povezana z varnostjo in zdravjem pri delu, ki morda obstajajo v njegovem delovnem okolju.


Zaradi enostavne uporabe in splošne dostopnosti je orodje OiRA pomemben korak k bolj učinkovitemu zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. 

 

Orodja OiRA, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s sodelovanjem socialnih partnerjev do zdaj razvilo:http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja.