Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVA KRŠITEV

Prijava je lahko tudi anonimna

 

Po Zakonu o inšpekciji dela nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, če s predpisi ni drugače določeno.

 

Delavec lahko kršitve delovnopravne zakonodajeprijavi Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka na podlagi podane prijave, potrebujemo čim več podatkov, zato vse prijavitelje prosimo, da priprijavi:  

  1. navedejo čim več podatkov o kršitelju (navadno je to delodajalec, zato navedite polno ime podjetja, sedež (naslov, pošto in kraj) pravne osebe oziroma ime in priimek, če je delodajalec samostojni podjetnik posameznik, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba ter njihov sedež dejavnosti oziroma prebivališče fizične osebe),

  2. na kratko opišejo kršitve (podatki o vrsti kršitve ter datumu in kraju kršitve),

  3. priložijo morebitna dokazila, ki kažejo na sum storitve kršitve (na primer fotografije, listine, podatke o pričah, delavcih, katerim so kršene konkretne pravice ipd.); dokazila je mogoče pripeti tudi elektronsko pri oddaji prijave s pomočjo spletnega obrazca.

 

Prijavo je mogoče dati: 

  • pisnopo navadni ali po elektronski pošti: gp.irsd(at)gov.si ali
  • ustno osebno v času uradnih ur na pristojno območno enoto Inšpektorata RS za delo; pristojna je območna enota Inšpektorata RS za delo glede na sedež delodajalca.


Obrazec za prijavo kršitev: 

 

 

Prednostna obravnava 

 

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/2014; ZID-1) Inšpektorat RS za delo prednostno obravnava prijave, iz katerih nedvoumno izhaja verjetnost, da:

  • bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe iz 19. člena ZID-1 ali
  • gre za kršitev pravic večjega števila delavcev pri zavezancu na podlagi predpisov, za nadzor nad katerimi je pristojen inšpektorat.

 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru določa, da je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Tako podatkov o prijavitelju ne sme posredovati inšpekcijskemu zavezancu.

 

Prijava je lahko tudi anonimna, vendar je zaradi tega lahko oteženo preiskovanje opisane kršitve in naknadno pridobivanje podatkov, IRSD anonimnih prijaviteljev tudi ne more seznaniti s svojimi ugotovitvami in ukrepi. IRSD v skladu s 24. členom ZIN prijavitelja na njegovo izrecno zahtevo seznani z izrečenimi ukrepi, in sicer po končanem postopku. Prijavitelj mora za to navesti ime in priimek ter poštni naslov, na katerega mu lahko IRSD pošlje obvestilo.

 

 

S pomočjo spletnih obrazcev na portalu e-uprava lahko oddate prijavo tudi drugim inšpekcijam:

 

Fizična oseba, ki da lažno prijavo, se v skladu z 38. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje s 500 EUR globe. V posebno hudih primerih se ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba in izpovedba v skladu z 283. in 284. členom Kazenskega zakonika štejeta za kaznivi dejanji, ki se kaznujeta z zaporom do dveh oziroma do treh let.