Skoči na vsebino

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

Objavljamo vprašanja in odgovore, s katerimi je Inšpektorat RS za delo v skladu s 4. členom Zakona o inšpekciji dela nudil strokovno pomoč delavcem, delodajalcem in drugim. Zaradi morebitnih naknadnih sprememb predpisov, obiskovalce spletne strani opozarjamo, da je potrebno upoštevati datum objave posameznega odgovora.

 

Za razlago delovnopravne zakonodaje je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za razlago kolektivnih pogodb so pristojne v ta namen ustanovljene komisije.