Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVA PREVOZA LJUDI Z NAPRAVAMI ZA PREVOZ BREMEN

V skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec o začetku del obvestiti inšpekcijo za delo najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.

 

Takšen proces je tudi prevoz ljudi z napravami, ki so sicer namenjene za prevoz bremen. Kot določa 119. člen Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004) se delovna oprema, ki ni posebej namenjena za dviganje oseb, lahko izjemoma uporablja v ta namen, če delodajalec predhodno poskrbi za zagotovitev varnosti in zdravja v skladu s predpisi.

 

Pogoje in minimalne ukrepe za prevoz oseb z dvigali, izdelanimi za prevoz bremen, podrobneje določa Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) v prilogi IV, v delu C, točka 21.

 

Med drugim je v tej točki tudi določeno, da mora delodajalec pred pričetkom prevoza oseb o tem obvestiti inšpektorat za delo. Prijavo je treba izdelati po priloženem obrazcu (word oblika obrazca) in jo poslati najmanj 15 dni pred pričetkom prevoza na naslov:

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

INŠPEKTORAT RS ZA DELO

Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu

Verovškova ulica 64 a

1000 LJUBLJANA

 

ali

na e-naslov: gp.irsd(at)gov.si.

 

Kopijo prijave je treba hraniti na delovišču.