Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVA KRATKOTRAJNIH DEL NA VIŠINI - OD 12. 12. 2013 NI VEČ OBVEZNA

Datum: 12.12.2013

 

 

Zadeva: Prenehanje obveznosti prijavljanja  kratkotrajnih del na višini Inšpektoratu Republike Slovenije za delo

 

Z objavo tega sporočila na naši spletni strani preneha veljati obveznost prijavljanja kratkotrajnih del na višini Inšpektoratu RS za delo, ki je bila vzpostavljena s 1. 3. 2013.

 

Na inšpektoratu RS za delo smo v preteklih letih opažali večje nepravilnosti s področja varnosti in zdravja na gradbiščih in to zlasti pri izvajanju kratkotrajnih del na strehah in na odrih. Zaradi tega je bila v začetku tega leta tudi objavljen poziv po prijavljanju takšnih del.

V letu 2013 smo na inšpektoratu izvedli več krajših in poostrenih nadzorov, predvsem na manjših gradbiščih. Ugotavljamo, da so se razmere na teh gradbiščih vsaj deloma izboljšale, vendar pa ne v tolikšnem obsegu, kakor smo pričakovali.

 

Izboljšanje stanja bomo poizkušali doseči z drugimi ukrepi. Prioritetno se bo to izkazovalo s povečanim in bolj poostrenim planiranim nadzorom predvsem manjših gradbišč praktično vse dni v letu. Istočasno bo inšpektorat izvajal tudi druge ukrepe, ki bodo odvisni od ugotovitev dejanskega stanja in razmer na posameznih gradbiščih in deloviščih, tako v smislu ustrezne kaznovalne politike kot tudi drugih preventivnih ukrepov v smislu osveščanja in ozaveščanja delodajalcev (objava ugotovitev nadzora, primerov dobre prakse, primerov regresnih zahtevkov zavarovalnic, nezgod pri delu ipd).

 

Istočasno pa poudarjamo, da obveznost, ki izhaja iz 40. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in na podlagi katere je delodajalec dolžan pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti inšpekcijo dela, ostaja v veljavi.

 

 

Nataša Trček

Glavna inšpektorica RS za delo