Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVA GRADBIŠČA

 

Na osnovi določila 5. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005)mora naročnik oziroma investitor gradnje pred začetkom dela na gradbišču v primerih, ko je:  

  • predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev

ali

  • je predviden obseg dela 500 človek dni ali več,

 

 

 

sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v prilogi III k uredbi.

 

 

 

Obrazec za prijavo gradbišča:

 

Naročnik mora prijavo poslati najkasneje 15 dni pred začetkom del na naslov:

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,

SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
INŠPEKTORAT RS ZA DELO
Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu
Štukljeva cesta 44
1000 LJUBLJANA

 

 

Kopijo prijave je treba namestiti na gradbišču na vidno mesto. Prijavo mora naročnik ažurirati v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja, v primeru uvedbe novega delodajalca, ali začasne ustavitve del.

  

 

Koordinator za varnost in zdravje pri delu je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena uredbe.