Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVA DEL Z AZBESTOM

Prijava pričetka aktivnosti pri katerih bodo delavci izpostavljeni azbestu pri delu.

 

Delodajalci morajo pred začetkom rušitvenih ali vzdrževalnih del pri lastnikih ali uporabnikih prostorov zbrati vse možne informacije, tudi z vzorčenjem, da se določijo materiali, ki domnevno vsebujejo azbest. V nasprotnem primeru morajo prisotnost azbesta predvidevati in skladno s tem tudi ravnati.

 

Ker sodijo dela z azbestom med dela s povečano nevarnostjo, se jih mora 15 dni pred pričetkom dela prijaviti na Inšpektorat RS za delo, skladno s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) in 6. členom Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list RS, št. 93/05). Delodajalec mora v prijavi navesti podatke o:

         lokaciji delovišča,

         vrsti azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,

         količini azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,

         aktivnostih in postopkih,

         številu izpostavljenih delavcev,

         predvidenemu začetku in trajanju del,

         sprejetih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev azbestu.

 

Za prijavo uporabite naslednji obrazec.