Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PISNO OBVESTILO O UPORABI RAKOTVORNIH ALI MUTAGENE SNOVI PRI DELU

V skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu  (Uradni list RS, št. 43/2011) mora delodajalec o začetku del obvestiti inšpekcijo dela najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.

 

Takšen proces je tudi uporaba rakotvornih ali mutagenih snovi pri delu, zato mora delodajalec na podlagi 26. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 7. člena Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem, (Ur. list RS št. 101/2005) v roku 15 dni pred začetkom uporabe rakotvorne ali mutagene snovi o tem pisno obvestiti Inšpektorat RS za delo. Delodajalec mora v pisnem obvestilu iz Priloge IV tega pravilnika navesti:

a) podatke o delodajalcu;

b) podatke o proizvodnji ali uporabi rakotvorne ali mutagene snovi s kratkim opisom postopka in razlogi za uporabo rakotvorne ali mutagene snovi;

c) podatke o rakotvornih ali mutagenih snoveh;

d) podatke o varnostnih ukrepih;

e) podatke o izpostavljenosti.

 

Za pisno obvestilo o uporabi rakotvornih ali mutagenih snovi pri delu uporabite:

in ga pošljite na naslov:

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

INŠPEKTORAT RS ZA DELO

Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu

štukljeva cesta 44

1000 LJUBLJANA

 

ali na e-naslov: gp.irsd(at)gov.si.