Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA SPLOŠNE, KADROVSKE IN FINANČNE ZADEVE TER INFORMATIKO

 

Vodja službe: Branka Knafelc

telefon: 01 280 36 50, 01 280 36 60
e-naslov: gp.irsd(at)gov.si   

 

 

Naloge službe:

 • vodenje in organiziranje službe ter priprava analiz, poročil in drugih dokumentov;
 • opravljanje zahtevnih nalog za usklajeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot inšpektorata;
 • priprava strategije komuniciranja z mediji in javnost dela inšpektorata;
 • organizacija usposabljanj, strokovnih izpopolnjevanj, prijav na strokovne izpite inšpektorjev in javnih uslužbencev ter druge oblike dela na področju izpopolnjevanja zaposlenih;
 • priprava podlag za strokovne kolegije in delovne skupine ter druge podobne naloge;
 • naloge na področju upravljanja človeških virov;
 • priprava proračunskih dokumentov, načrtovanje in vodenje postopkov porabe finančnih sredstev, priprava zaključnega računa in premoženjske bilance;
 • sodelovanje med nadzorniki porabe proračunskih sredstev in inšpektoratom;
 • koordinacija priprave najemnih pogodb;
 • opravljanje nalog in postopkov izvajanja javnih naročil; realizacija načrtov nabav osnovnih sredstev in izvedba investicijskih programov;
 • priprava internih aktov in navodil s splošnega in kadrovskega področja;
 • vodenje kadrovskih in drugih evidenc, osebnih podatkov in osebnih map zaposlenih, priprava tehničnih postopkov napredovanj in ocenjevanj uspešnosti zaposlenih ter opravljanje drugih nalog v zvezi z izvajanjem delovne in uslužbenske zakonodaje;
 • vodenje področja obračuna plač in drugih nadomestil zaposlenih;
 • izvajanje sistema plač v javnem sektorju in poročanje pristojnim organom in službam;
 • tehnična priprava in izvedba klasifikacijskih, signirnih in drugih načrtov;
 • sodelovanje z raznimi institucijami pri pripravi skupnih projektov uprave;
 • neposredno sodelovanje s pooblaščenimi izvajalci storitev;
 • priprava navodil za delo z računalniško opremo in aplikacijami ter vodenje evidenc o usposabljanju zaposlenih;
 • zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij; načrtovanje, uvajanje in dograjevanje obstoječih aplikacij;
 • vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme inšpektorata;
 • načrtovanje, usklajevanje in koordiniranje dela na obrambnem področju ter področju zaščite in reševanja; izvajanje nalog in vodenje postopkov v zvezi s tajnimi podatki;
 • sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem inšpektorata s področja dela službe ter drugo delo iz pristojnosti inšpektorata.