Skoči na vsebino

PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU

 

E-OPSA - e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih

 

Orodje e-OPSA je rezultat projekta Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih, ki ga je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri njegovi izdelavi pa so sodelovali ZRC SAZU (Družbenomedicinski inštitut), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ter Inštitut za produktivnost.

 

E-OPSA je na voljo v treh različicah: za zaposlene v izbranih dejavnostih javnega sektorja, v zdravstveno-socialnih dejavnostih in drugih sektorjih.

 

Aplikacija omogoča:

  • izdelavo ocene tveganj za razvoj težav, povezanih s psihosocialnimi obremenitvami, s pomočjo samoocenjecalnega vprašalnika ter
  • oblikovanje selektivnih ukrepov za obvladovanje stresa, 
  • kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu. 

 

E-OPSA je delodajalcem brezplačno na voljo na spletu:

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list DZ RS, št. 43/2011) v 17. členu določa, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, ter v 24. členu, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. 

 

 

 

Evropska kampanja 2012

 

1. Presoje psihosocialnih tveganj

 

2. Psihosocialna tveganja pri delu - ozadje

 

3. Smernice - pregled psihosocialnih tveganj pri delu

 

4. Vprašalnik

 

5. Kontrolni seznam: Stres pri delu

 

6. Orodja za pregled psihosocialnih tveganj pri delu

 

7. Program kampanje (v angleščini)

 

8. Gradiva IRSD s področja PSIHOSOCIALNIH OBREMENITEV NA DELOVNEM MESTU

 

9. Kazalci stanja za delodajalce

 

10. Kazalci stanja za delavce

 

11. Dokument Evropske agencije na področju promocije zdravja

 

12. Stres na delovnem mestu - gradivo ZRC SAZU 

 

IRSD želi v kampanjo vključiti tudi vaše izkušnje, menja in predloge, zato odpiramo forum na temo kampanje in vas vabimo, da nam pišete na e-naslov: kss.coordinator.irsd(at)gov.si oziroma gp.irsd(at)gov.si. Prejete prispevke bomo objavili na spletni strani.