Skoči na vsebino

PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU

 

E-OPSA - e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih

 

Orodje e-OPSA je rezultat projekta Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih, ki ga je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri njegovi izdelavi pa so sodelovali ZRC SAZU (Družbenomedicinski inštitut), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ter Inštitut za produktivnost.

 

E-OPSA je na voljo v treh različicah: za zaposlene v izbranih dejavnostih javnega sektorja, v zdravstveno-socialnih dejavnostih in drugih sektorjih.

 

Aplikacija omogoča:

  • izdelavo ocene tveganj za razvoj težav, povezanih s psihosocialnimi obremenitvami, s pomočjo samoocenjecalnega vprašalnika ter
  • oblikovanje selektivnih ukrepov za obvladovanje stresa, 
  • kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu. 

 

E-OPSA je delodajalcem brezplačno na voljo na spletu:

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list DZ RS, št. 43/2011) v 17. členu določa, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, ter v 24. členu, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.