Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZOR VARNOSTI NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH DELOVNIH MESTIH

 

Gradnja, vzdrževanje in čiščenje objektov 

 

Zakonodaja na področju zagotavljanja varnosti pri gradnji, vzdrževanju in čiščenju objektov:

 

PRIJAVA GRADBIŠČA

 

Na osnovi določila 5. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih mora naročnik oziroma investitor gradnje pred začetkom dela na gradbišču v primerih, ko je:

  • predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali 
  • je predviden obseg dela 500 človek dni ali več,  

sestaviti prijavo gradbišča, kot je določeno v prilogi III k uredbi.

 

 

PRIJAVA PREVOZA LJUDI Z NAPRAVAMI ZA PREVOZ BREMEN

 

V skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec o začetku del obvestiti inšpekcijo za delo najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.

 

 

 

KOORDINATORJI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
  
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih med drugim določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta v primeru, da dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

 

  1. Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.
     
  2. Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

 

 

DELO Z AZBESTOM 

 

 

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

 

Zakonodaja na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu:

  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
  • Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Ur. list RS, št.15/79) 
  • Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri mehaničnem predelovanju in obdelovanju lesa in podobnih materialov (Ur. list FLRJ, št. 16/47 in 36/50)
  • Pravilnik o varstvu pri kmetijskem delu (Ur. list SFRJ, št. 34/68)

 

Dodatne informacije