Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA NADZORA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

Direktor: Slavko Krištofelc, univ. dipl. inž. el.
telefon: 01 280 36 60, 01 280 36 70

e-pošta: gp.irsd(at)gov.si

 

 

Naloge inšpekcije:

  • vodenje in organiziranje dela inšpekcije, opravljanje neposrednega nadzora varnosti in zdravja pri delu ter priprava najzahtevnejših gradiv, evidenc in poročil s področja dela inšpekcije in inšpektorata;
  • oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora varnosti in zdravja pri delu;
  • promocija politike in kulture varnosti in zdravja pri delu na podlagi nacionalnega programa Republike Slovenije in smernic Evropske Unije;
  • priprava programov dela in drugih gradiv za delo inšpekcije in inšpektorata, priprava navodil za izvedbo koordiniranih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije;
  • spremljanje in usmerjanje dela s področja inšpekcije v območnih enotah, skrb za enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov, usklajevanje dela in nudenje strokovne pomoči inšpektorjem s področja nadzora inšpekcije;
  • strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah;
  • sodelovanje v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah sodelovanja med inšpekcijami, Inšpektorati in drugimi organi;
  • izvajanje izobraževanja, strokovnega usposabljanja ter izpopolnjevanja; 
  • priprava podlag in dokumentov za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in organi s področja dela inšpekcije;
  • sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah povezanih z delovanjem inšpektorata s področja dela inšpekcije ter drugo delo iz pristojnosti inšpektorata.