Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA NADZORA DELOVNIH RAZMERIJ

 

Direktorica: Jasmina Rakita Cencelj, univ. dipl. pravnica

telefon: 01 280 36 60, 01 280 36 70

e-pošta: gp.irsd(at)gov.si

 

 

Naloge inšpekcije:

  • vodenje in organiziranje dela inšpekcije, opravljanje neposrednega nadzora delovnih razmerij ter priprava najzahtevnejših gradiv, evidenc in poročil s področja dela inšpekcije in inšpektorata;
  • oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora delovnih razmerij in zaposlovanja, sodelovanja delavcev pri upravljanju, stavk, postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij;
  • priprava programov dela in drugih gradiv za delo inšpekcije in inšpektorata; priprava navodil za izvedbo koordiniranih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije;
  • spremljanje in usmerjanje dela s področja inšpekcije v območnih enotah; skrb za enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov in usklajevanje dela;
  • zagotavljanje in nudenje strokovne pomoči inšpektorjem s področja nadzora inšpekcije, s posebnim poudarkom tolmačenja določb, ki določajo postopkovni del pooblastil inšpektorjev;
  • strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah;
  • sodelovanje v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah sodelovanja med inšpekcijami, Inšpektorati in drugimi organi;
  • izvajanje izobraževanja, strokovnega usposabljanja ter izpopolnjevanja;
  • priprava podlag in dokumentov za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in organi s področja dela inšpekcije;
  • sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem inšpektorata s področja dela inšpekcije ter drugo delo iz pristojnosti inšpektorata.