Skoči na vsebino

SOCIALNA INŠPEKCIJA

 

Direktor: Peter Stefanoski, dipl. soc. delavec

telefon: 01 280 36 80

e-pošta: gp.irsd(at)gov.si  

 

Uradne ure: ponedeljek od 9. do 11. ure.

 

 

Naloge inšpekcije:

  • vodenje in organiziranje dela socialne inšpekcije, opravljanje neposrednega nadzora ter izvajanje programskih nalog inšpekcije in letnih programskih usmeritev inšpektorata;
  • oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv za izvajanje nadzora in dela socialne inšpekcije;
  • organiziranje, izvajanje in odločanje v inšpekcijskih nadzorih;
  • vodenje postopkov v skladu s predpisi o delu socialne inšpekcije, zakonom o splošnem upravnem postopku in ukrepanje v skladu z zakonodajo, ki ureja inšpekcijski nadzor in nadzor socialne inšpekcije;
  • vodenje evidenc, oblikovanje zahtevnejših poročil in informacij za inšpekcijo ter inšpektorat;
  • priprava letnega poročila o delu inšpekcije;
  • informiranje uporabnikov in izvajalcev;
  • vodenje arhiva in dokumentacije inšpekcije, opravljanje organizacijsko-kadrovskih in drugih splošnih nalog, poročanje o delu zaposlenih in druge administrativno tehnične naloge za inšpekcijo.