Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBMOČNE ENOTE

 

V sestavi inšpekcije nadzora delovnih razmerij ter inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu deluje 7 območnih enots pisarnami:

 

 

URADNE URE:

 

Inšpektorat RS za delo zagotavlja uradne ure na območnih enotah, in sicer vsak ponedeljek in sredo med 9. in 11. uro.

 

 

NALOGE OBMOČNIH ENOT:

  • opravljanje neposrednega inšpekcijskega nadzora delovnih razmerij in varnosti ter zdravja pri delu ter drugih nalog s področja nadzora inšpekcij;
  • opravljanje usmerjenih, koordiniranih in drugih akcij inšpekcijskega nadzora v skladu z navodili;
  • izdelava ocen o inšpekcijskem delu enote, priprava gradiva za letna in druga poročila inšpekcije, izdelava raznih gradiv in dokumentov s področja dela posamezne inšpekcije po neposrednih navodilih vodij inšpekcij;
  • izvajanje programskih nalog inšpekcij in letnih programskih usmeritev inšpektorata;
  • nudenje strokovne pomoči ter opravljanje pravnih in upravnih nalog v skladu z zakonodajo s področja dela inšpekcij;
  • vodenje predpisanih evidenc o delu območne enote s področja inšpekcijskega nadzora;
  • vodenje arhiva in dokumentacije enote, opravljanje organizacijsko-kadrovskih in drugih splošnih nalog, poročanje o delu zaposlenih in druge administrativno tehnične naloge za enoto.


 

 

Območna enota LJUBLJANA

sedež: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

telefon: 01 306 24 90

e-pošta: ljubljana.irsd@gov.si 

vodja območne enote:Alenka Fritz Kolbe


Pisarna Zagorje ob Savi

naslov: Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi

telefon: 03 562 54 80

 

Krajevna pristojnost OE Ljubljana: 

 

 

 

Območna enota KRANJ

sedež: Slovenski trg 1, 4000 Kranj

telefon: 04 231 93 22

e-pošta: kranj.irsd@gov.si 

vodja območne enote:Benja Ambruš


Krajevna pristojnost OE Kranj: 

 

 

 

Območna enota MARIBOR

sedež: Partizanska 47, 2000 Maribor
telefon: 02 234 86 00
e-pošta: maribor.irsd@gov.si 
vodja območne enote: Zvezdana Merhar

 

Pisarna Ptuj 

naslov: Prešernova ulica 29, 2250 Ptuj
telefon: 02 234 86 00

 

Krajevna pristojnost OE Maribor

 

 

 

Območna enota MURSKA SOBOTA

naslov: Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota
telefon: 02 512 49 20
e-pošta: murskasobota.irsd@gov.si
vodja območne enote: Matej Štivan

 

Pisarna Lendava

naslov: Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava
telefon: 02 575 11 44

 

Krajevna pristojnost OE Murska Sobota:zemljevid / po občinah

 

 

Območna enota CELJE - VELENJE

naslov: Kidričeva ulica 24 b, 3000 Celje

telefon: 03 425 27 00 
e-pošta: celje-velenje.irsd(at)gov.si

vodja območne enote: dr. Lidija Korat

Pisarna Velenje
naslov: Rudarska 6a, 3320 Velenje
telefon: 03 898 89 00
 

Krajevna pristojnost OE Celje - Velenje:zemljevid / po občinah

 

 

Območna enota KOPER - POSTOJNA - NOVA GORICA 

sedež: Ferrarska 5 b, 6000 Koper
telefon: 05 663 45 20 
e-pošta: kp-po-ng.irsd(at)gov.si
vodja območne enote: Ljubo Trajkovski


Pisarna Postojna
naslov: Kolodvorska 5 a, 6230 Postojna
telefon: 05 721 15 70

 

Pisarna Nova Gorica

naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 18 60 

 

Krajevna pristojnost OE Koper - Postojna - Nova Gorica:zemljevid / po občinah

 

 

Območna enota NOVO MESTO - BREŽICE

sedež: Defranceschijeva ulica 1 a, 8000 Novo mesto
telefon: 07 394 21 52
e-pošta: nm-bre.irsd(at)gov.si
vodja območne enote: Suzana Lenart, univ. dipl. pravnica


Pisarna Brežice

naslov: Cesta prvih borcev 24 a, 8250 Brežice
telefon: 07 499 50 90 


Pisarna Kočevje
naslov: Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje
telefon: 01 893 01 90


Krajevna pristojnost OE Novo mesto - Brežice: zemljevid / po občinah