Skoči na vsebino

PROGRAMSKE USMERITVE

 

Inšpektorata RS za delo po letih:
  

 2019

  • povzetek

2018

  • povzetek
 

2017

 

2016 

 
   

2015

 

2014

2013201220112010
200920082007200620052004

 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/2014; ZID-1) Inšpektorat RS za delo prednostno obravnava prijave, iz katerih nedvoumno izhaja verjetnost, da:

  • bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe iz 19. člena ZID-1 ali
  • gre za kršitev pravic večjega števila delavcev pri zavezancu na podlagi predpisov, za nadzor nad katerimi je pristojen inšpektorat.