O INŠPEKTORATU

 

Inšpektorat RS za delo

Parmova 33

1000 Ljubljana

telefon: 01 280 36 60, 280 36 70

faks: 01 280 36 77, 280 36 76

e-naslov: gp.irsd(at)gov.si

  • avtomatski telefonski odzivnik za prijavo zaposlovanja na črno: 01 436 14 11 

glavna inšpektorica RS za delo: Nataša Trček, univ. dipl. pravnica

 

 

Uradne ure:

 

Na vseh območnih enotah zagotavlja Inšpektorat RS za delo uradne ure vsak ponedeljek in sredo med 9. in 11. uro.

 

 

Poslovni čas:

  • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 9.00 do 15.30
  • petek: od 9.00 do 14.30