Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Spremembe pri javnem naročanju

Sprememba Zakona o javnem naročanju poudarja in povečuje skrb za socialno odgovorno naročanje, saj je praksa pokazala, da se naročniki po podpisu pogodbe običajno ne informirajo o poslovanju subjektov. Ravno zato novela pri 82 delovno intenzivnih naročilih, od naročnikov zahteva, da tudi v času trajanja pogodbe vsake pol leta pri ponudnikih preverjajo ali so delavcem izplačana vsa plačila in prispevki, ki jim po zakonu pripadajo. Če se izkaže, da ponudniki ne izpolnjujejo obveznosti, se dolžni pogodbo razvezati. Prav tako je pomembno vedeti, da se subjekte v primeru pravnomočne odločitve o kršitvi izloči iz postopkov javnega naročanja za nadaljnja tri leta.

 

V zvezi s preverjanjem spoštovanja delovne, socialne in okoljske zakonodaje prilagamo pojasnila Direktorata za javno naročanje:

  1. ZJN-3 med obveznimi razlogi za izključitev gospodarskih subjektov (četrti odstavek 75. člena, točka b) določa razlog izključitve, za katere je prekrškovni organ izdal pravnomočno odločitev z izrekom globe zaradi določenih prekrškov. Nabor teh prekrškov je od 1. 11. 2018 dalje razširjen. Ta razlog izključitve lahko naročniki preverjajo pri Inšpektoratu RS za delo (v nadaljevanju: IRSD), in sicer je v ta namen vzpostavljena aplikacija e-Dosje.
  2. ZJN-3 med neobveznimi razlogi (šesti odstavek 75. člena, točka a)) določa, da lahko naročnik v razpisu tudi določi, da bo izključil subjekt, če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena (to je delovna, socialna, okoljska zakonodaja). Ta razlog izključitve mora naročnik, če ga uporabi, napovedati v razpisni dokumentaciji, hkrati pa opozarjamo, da je sama določba izredno široka in je ne gre kar nekritično in dobesedno prepisati v razpisno dokumentacijo, temveč jo je treba konkretizirati, poleg tega pa tudi navesti, kaj bo štelo kot dokazilo oz. kako bo naročnik to preverjal (npr. uvrstitev na listo slabih delodajalcev pri ZRSZZ). Tega dela se namreč ne da preverjati z uporabo aplikacije e-Dosje. Preverjanje na IRSD pa je tudi neustrezno, še zlasti, če naročnik tega razloga ne konkretizira, ali če določi, da bo izločen subjekt, ki ne spoštuje delovne, socialne in okoljske zakonodaje, pri čemer kot dokazilo pričakuje potrdilo IRSD, ki pa takšnega potrdila ne more izdati, poleg tega pa IRSD tudi ni pristojen za okoljsko zakonodajo in tudi ne v celoti za socialno in delovno.

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je pripravilo širše pojasnilo za vse naročnike, ki je dosegljivo na spletni strani ministrstva, že v oktobru pa je MJU z deležniki pripravilo in objavilo prve smernice za javno naročanje čiščenja.
 
Obvezno preverjanje širšega nabora prekrškov v vseh postopkih javnega naročanja in obvezno polletno preverjanje med izvajanjem pogodbe pri delovno intenzivnih storitvah pa je omogočeno v informacijskem sistemu e-JN. Več v zvezi s tem je dostopno na povezavi: http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10329/