Skoči na vsebino

NOVICA

Kampanja ozaveščanja o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu agencijskih in napotenih delavcev

 

Evropska unija je za leto 2018 pripravila kampanjo ozaveščanja glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu agencijskih in napotenih delavcev. Inšpekcijski organi posameznih evropskih držav, med drugim tudi Inšpektorat RS za delo (IRSD), bodo v okviru kampanje, ki jo sicer vodijo predstavniku Francije, v letu 2018 opravljali poostrene nadzore izvajanja določb zakonodaje, ki določa obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev, ki jih delodajalci, ki zagotavljajo delo delavcev uporabniku, posredujejo drugim delodajalcem. IRSD bo pri tem nadzoroval tako agencije (delodajalce, ki zagotavljajo delo delavcev uporabniku) kot uporabnike in tudi delavce, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji.

 

Več informacij o celotni kampanji na ravni EU: https://www.european-temporary-work-campaign.eu/.

 

V okviru kampanje je na voljo tudi različno gradivo, ki ga bo Inšpektorat RS za delo prevedel v slovenščino in ga objavljal na tej strani.