Skoči na vsebino

NOVICA

Kaj pa je tvojega mnenja treba bilo, dete ljubo? - XVI. konferenca IRSD, 17. april 2018

Konferenca o položaju otroka v dejavnostih in postopkih državnih organov, izvajalcev javnih služb in nosilcev javnih pooblastil

 

Inšpektorat RS za delo (IRSD) letošnjo konferenco, ki bo v torek, 17. 4. 2018, z začetkom ob 9. uri v hotelu Brdo na Brdu pri Kranju, namenja vprašanju procesnega položaja otroka v dejavnostih in postopkih državnih organov, izvajalcev javnih služb in nosilcev javnih pooblastil. Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic namreč kot svoj cilj opredeljuje spodbujanje pravic otrok, priznavanje njihovih procesnih pravic in uresničevanje teh pravic tako, da so otroci sami ali prek drugih oseb ali organov obveščeni in jim je dovoljeno, da lahko sodelujejo v postopkih državnih organov, izvajalcev javnih služb in nosilcev javnih pooblastil, v katerih se odloča o njihovih pravicah in koristih. Konvencija v posebnem poglavju med drugim izrecno opredeljuje procesne ukrepe za spodbujanje uresničevanja otrokovih pravic.

 

IRSD želi tako na konferenci predstaviti procesne pravice otrok, ki jim jih zagotavljajo veljavni predpisi Republike Slovenije, ter spregovoriti o strokovnih izzivih pri pridobivanju in upoštevanju njihovega mnenja.

Več informacij o konfrenci...