Skoči na vsebino

NOVICA

Anketa o stanju psihosocialnih dejavnikov v delovnih procesih v Sloveniji

 

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je pripravil anketo, s katero skuša ugotoviti stanje psihosocialnih dejavnikov v delovnih procesih v Republiki Sloveniji oziroma ugotoviti, kako se zaposleni počutijo na delovnih mestih v različnih delovnih organizacijah v  Republiki Sloveniji. Na teh ugotovitvah bo temeljito tudi nadaljnje ukrepanje Inšpektorata RS za delo na tem področju. 

 

Anketa je namenjena tako delavcem kot delodajalcem, saj želi IRSD z njo ugotoviti tudi, kakšno je razumevanje medsebojnih odnosov v delovnem okolju med delavci in kašno med delodajalci. 

 

Anketa je na voljo tudi na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/142128. IRSD vabi vse zainteresirane k njenem izpolnjevanju, za kar se vsem tudi iskreno zahvaljujemo.


IRSD je tovrstno anketo opravil tudi že v letu 2012. Več informacij o tem je na voljo na: http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/organizacija_irsd/inspekcija_nadzora_varnosti_in_zdravja_pri_delu/nadzor_zdravja_pri_delu/analize_projekti/psihosocialni_dejavniki_tveganja_na_delovnem_mestu/