Skoči na vsebino

MEDIJSKO SREDIŠČE - 2013

ARHIV NOVIC V LETU 2013

Posledice neresnega upoštevanja ureditvenih odločb inšpektorjev za delo - 2.1.2013

 

Tudi urejen delovni čas spada med temeljne pravice delavcev - 8.1.2013

 

Inšpektorji ukrepamo tudi zoper delodajalce, ki odpuščajo nosečnice - 15.1.2013

 

Zloraba slamnatih družb pri prekinitvi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev - 22.1.2013

 

Inšpektorji nadzorujemo tudi prepoved kajenja na delovnem mestu - 31.januar - dan brez cigarete - 29.1.2013

 

Usposabljanje za varno delo in predhodni zdravstveni pregledi so strošek delodajalca - 5.2.2013

 

Zlorabo instituta osebnega dopolnilnega dela je možno preprečiti le z doslednim inšpekcijskim nadzorom - 12.2.2013

 

Strokovni izzivi pri uveljavljanju procesnih pravic mladoletnih otrok v upravnih postopkih, ki jih vodijo Centri za socialno delo zaradi zaščite otrok - 19.2.2013

 

Delodajalci odrejajo delavcem delo tudi preko dogovorjenega delovnega časa - 26.02.2013

 

Nezgode pri delu v letu 2012, o katerih je bil obveščen Inšpektorat RS za delo in so imele za posledico smrt delavcev - 5.3.2013

 

Zloraba vizumov za izobraževanje za nelegalno delo tujih delavcev - 12.3.2013

 

Delodajalci so lahko kaznovani, če strokovne naloge varnosti pri delu opravljajo izvajalci brez predpisanega dovoljenja za delo - 19.3.2013

 

Delo državljanov tretjih držav brez ustreznih delovnih dovoljenj v Republiki Sloveniji je prepovedano - 26.3.2013

 

Delo Socialne inšpekcije pomembno vpliva na dvigovanje kvalitete dela na področju socialnega varstva  -  3.4.2013

 

Nestrokovno delo strokovnih služb s pridobljenim dovoljenjem za delo - 9.4.2013

  

28. april - Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu in mednarodni sindikalni dan žalovanja za delavci, umrlimi in poškodovanimi na delovnem mestu - statistika in ugotovitve IRSD - 23.4.2013

 

Diskriminacija pri zaposlovanju v javnem sektrju vse večji problem

 

Razbremenitev odgovornosti invenstitorjev in naročnikov gradbenih del za poškodbe pri delu na gradbiščih - 14.5.2013

 

Sklepanje podjemnik pogodb za delo iz redne dejevnosti podjetja se kaznuje - 21.5.2013

 

Tudi za študente je lahko delo z nevarnimi stroji usodno - 28.5.2013

 

Možnost izreka glob v razponu že prinaša že prve pozitivne učinke - 4.6.2013

 

Inšpektorji za delo poostreno nadzirajo začasna in premična gradbišča - 23.8.2013

 

Ugotovitve inšpektorjev za delo iz akcije nadzora gradbič 17.9.2013

 

Ugotovitve nadzora nad spoštovanjem zakonitosti in določil varnosti in zdravja pri delu na začasnem delovišču Mednarodnega obrtnega sejma v Celju 19.9.2013