Skoči na vsebino

MEDIJSKO SREDIŠČE

 

Inšpektorat RS za delo na vprašanja novinarjev odgovarja v skladu z roki in določili Zakona o medijih ter Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Na vsa novinarska vprašanja, prejeta po elektronski pošti ali faksu, ki jih prejmemo po objavljenem poslovnem času v posameznem delovnem dnevu, obravnavamo kot da smo jih prejeli na prvi naslednji delovni dan; s tem dnem pričnejo teči tudi roki za odgovor po veljavni zakonodaji.

 


Oseba, odgovorna za posredovanje informacij za medije:

  • Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo.

 

Kontaktna oseba: