Skoči na vsebino

LETO 2018

 • četrtek, 11. 1. 2018 od 11:00 do 14:00, Kulturni dom Miklavž, Cesta v Rogozo 11, 2204 Miklavž na Dravskem polju
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu - zakaj tvegamo?
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne opreme.
 • torek, 16. 1. 2018 od 12:00 do 15:00, Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike,
  - kako inšpektorji za delo nadzirajo promocijo zdravja na delovnem mestu, s poudarkom na dobrih in slabih praksah,
  - izkušnje inšpektorjev Inšpektorata RS za delo v zvezi z ugotavljanjem kršitev na področju prepovedi diskriminacije na delovnem mestu.
 • četrtek, 18. 1. 2018 od 11:00 do 14:00, OOZ Murska Sobota
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu,
  - promocija instituta posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne opreme.
 • torek, 23. 1. 2018 od 12:00 do 15:00, Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, pristop in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne opreme,
  - institut mirnega reševanja sporov (mediacija) ter najpogostejše težave, ki se pojavljajo v delovnem razmerju.
 • četrtek, 25. 1. 2018 od 11:00 do 14:00, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu - zakaj tvegamo?
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne opreme.
 • torek, 6. 2. 2018 od 9:30 do 12:30, OZS Ljubljana, Celovška 71, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu,
  - predstavitev posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem,
  - mirno razreševanje sporov, povezanih z delovnim razmerjem, in vloga IRSD,
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike.
 • torek, 13. 2. 2018 od 10:00 do 13:00, Podjetniški center Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu - zakaj tvegamo?
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne opreme.
 • torek, 20. 2. 2018 od 11:00 do 14:00, Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike,
  - organizacija varnosti in zdravja pri delu,
  - pomoč strokovnjakov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja (pristop, vsebina, napake).
 • torek, 27. 2. 2018 od 11:00 do 14:00, OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 KOPER
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne opreme.
 • sreda, 7. 3. 2018 od 10:00 do 13:00, ARSO, Vojkova 1b, 1000 LJ
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - predstavitev posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem,
  - mirno razreševanje sporov, povezanih z delovnim razmerjem, in vloga IRSD,
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike.
 • četrtek, 15. 3. 2018 od 11:00 do 14:00, Slovenske Konjice - Dvor Trebnik pod Konjiškim gradom, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne opreme.
 • torek, 20. 3. 2018 od 11:00 do 14:00, OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 KOPER
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - predstavitev posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem,
  - mirno razreševanje sporov, povezanih z delovnim razmerjem, in vloga IRSD,
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike.
 • četrtek, 22. 3. 2018 od 11:00 do 14:00, Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
 • četrtek, 29. 3. 2018 od 11:00 do 14:00, Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.
 • sreda, 4. 4. 2018 od 11:00 do 14:00, Izobraževalni center B&B Kranj, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
 • torek, 10. 4. 2018 od 11:00 do 14:00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.
 • četrtek, 12. 4. 2018 od 11:00 do 14:00, OOZ Ljubljana Moste - Polje, Zaloška 147, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
 • četrtek, 19. 4. 2018 od 11:00 do 14:00, Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu.
 • torek, 24. 4. 2018 od 11:00 do 14:00, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
 • sreda, 25. 4. 2018 od 10:00 do 13:00, OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.
 • četrtek, 10. 5. 2018 od 10:00 do 13:00, Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
 • četrtek, 17. 5. 2018 od 11:00 do 14:00, OOZ Tolmin, Tumov drevored 15, 5220 Tolmin
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - predstavitev posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem,
  - mirno razreševanje sporov, povezanih z delovnim razmerjem, in vloga IRSD,
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike.
 • torek, 22. 5. 2018 od 11:00 do 14:00, OOZ Ribnica, Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu.
 • sreda, 30. 5. 2018 od 10:00 do 13:00, OOZ Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, 2380 Slovenj Gradec
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
 • torek, 5. 6. 2018 od 11:00 do 14:00, OOZ Ljubljana-Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu.
 • torek, 19. 6. 2018 od 10:00 do 13:00, OZS Ljubljana, Celovška 71, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - preventivni zdravstveni pregledi,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu.
 • torek, 4. 9. 2018 od 11:00 do 14:00, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - kaj pomeni ergonomsko urediti delovno mesto,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava ter
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.
 • četrtek, 6. 9. 2018 od 11:00 do 14:00, Pivka
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - preventivni zdravstveni pregledi,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava ter
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.
 • četrtek, 27. 9. 2018 od 11:00 do 14:00, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - preventivni zdravstveni pregledi,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava ter dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.
 • torek, 2. 10. 2018 od 11:00 do 14:00, Izobraževalni center B&B Kranj, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor,
  - nezgode pri delu.
 • četrtek, 4. 10. 2018 od 11:00 do 14:00, Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor,
  - kaj pomeni ergonomsko urediti delovno mesto.
 • sreda, 10. 10. 2018 od 11:00 do 14:00, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor,
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike.
 • četrtek, 18. 10. 2018 od 11:00 do 14:00, Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - preventivni zdravstveni pregledi,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava ter dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.
 • torek, 23. 10. 2018 od 11:00 do 14:00, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad, Nade Ovčakove ulica 13, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - predstavitev posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem,
  - mirno razreševanje sporov, povezanih z delovnim razmerjem, in vloga IRSD,
  - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te dejavnike.
 • torek, 6. 11. 2018 od 10:00 do 14:00, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - predstavitev posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem s praktičnimi primeri,
  - mirno reševanje sporov, povezanih z s trpinčenjem na delovnem mestu.
 • torek, 27. 11. 2018 od 11:00 do 14:00, Mestna občina Ptuj (sejna soba v mestni hiši), Mestni trg 1, Ptuj
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - preventivni zdravstveni pregledi,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava ter dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.
 • ponedeljek, 3. 12. 2018 od 10:00 do 13:00, ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor,
  - kaj pomeni ergonomsko urediti delovno mesto.