Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu


Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/2011 - ZVZD-1) med drugim (v 25. členu) opredeljuje tudi temperaturo zraka, ki jo mora delodajalec...

Za izboljšanje varnosti in zdravja mladih delavcev ter odpravo dela otrok


28. april 2018, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Raven spoštovanja pravic delavcev še ni na želeni ravni


Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2017

Predstavitev poročila o delu IRSD v letu 2017


Inšpektorat Republike Slovenije za delo bo v sredo, 25. 4. 2018, ob 11.30 na novinarski konferenci predstavil poročilo o delu v letu 2017. Nakazali bomo tudi usmeritve za delo IRSD v letu 2018, spomnili pa tudi na bližnji...

Obvestilo o pristojnosti nadzora postopkov imenovanja ravnateljev


Inšpektorat RS za delo zadnje čase prejema veliko prijav domnevnih kršitev v okviru postopkov imenovanja ravnateljev. Zato pojasnjujemo, da postopek imenovanja ravnatelja šole ni v pristojnosti Inšpektorata RS za delo. Iz določb...

Kaj pa je tvojega mnenja treba bilo, dete ljubo? - XVI. konferenca IRSD, 17. april 2018


Konferenca o položaju otroka v dejavnostih in postopkih državnih organov, izvajalcev javnih služb in nosilcev javnih pooblastil

Kampanja ozaveščanja o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu agencijskih in napotenih delavcev


Evropska unija je za leto 2018 pripravila kampanjo ozaveščanja glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu agencijskih in napotenih delavcev. Inšpekcijski organi posameznih evropskih držav, med drugim tudi Inšpektorat RS za...